Vai asistentu ieviešana ir mazinājusi atstumtību

Vai asistentu ieviešana ir mazinājusi atstumtību

Vai asistentu ieviešana ir mazinājusi atstumtību

Latvijā, sākot ar 2011. gadu, cilvēkiem ar dažādas veselība traucējumiem, ir tiesības saņemt ne tikai pabalstus un dažādus maksājumu atvieglojumus, kā bija līdz šim, bet arī asistenta pakalpojumus.
Precīzāk:

  • Kopš 2011. gada, personām ar I grupas redzes invaliditāti ir pieejams pabalsts asistenta pakalpojuma izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā.
  • Kopš 2012. gada ir pieejami asistenta pakalpojumi, lai palīdzētu pārvietoties un veikt pašaprūpi izglītības iestādēs.
  • Kopš 2013. gada ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā.

Asistentu nepieciešamību nodrošina pašvaldība, tā lemj arī par asistenta pilnveidošanās iespējam. Valsts kontroles ieteikumus ir minēts, ka nebūtu vēlams, ģimenes locekļus iesaistīt kā asistentus, ka tas ir pieļaujams tikai īpašos gadījumos.

Latvijā, šis pakalpojumu veids tika ieviests, lai asistents palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti biežāk būt sabiedrībā, vairāk apmeklēt dažādus pasākumus – teātri, kino, muzejus, izstādes, bibliotēkas, u. c., kā arī lai palīdzētu ģimenēm, kuras šos cilvēkus kopj. Kopt un rūpēties par cilvēkiem ar smagu invaliditāti ikdienā, nav viegls darbs, tas prasa gan lielu izturību, gan pacietību, gan fizisko veselību, tāpēc asistenta pienākumos ir atvieglot šo ikdienas soli. Kaut gan daudzas ģimenes šo pabalstu uzskata par papildus finansiālo palīdzību Asistents, cilvēkiem ar smagu invaliditāti palīdz nokļūt, viņiem pašiem, grūti sasniedzamās vietās, piemēram, iestādēs, kurās viņi mācās vai strādā, medicīnas iestādēs, vai arī iestādēs, kurās viņi saņem kādus pakalpojumus. Bet, ar lielu nožēlu ir jāsaka, ka Valsts kontroles revīzija ir secinājusi, ka pakalpojuma un atbalsta veids, savu mērķi nav sasniedzis.

Runāt par to, nu jau skaļi varam tāpēc, ka tika veikta aptauja, kurā piedalījās 1600 respondenti – cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti. Pēc aptaujas dati tika rūpīgi izanalizēti un apkopoti, daži no tiem, tiks minēti šajā rakstā.

Pirmām kārtām, Valsts kontrole ir secinājusi, ka izvirzītais mērķis netiek sasniegts. Bet, viens no pašiem svarīgākajiem mērķiem bija palīdzēt cilvēkiem mazināt sociālās atstumtības risku, veicināt šo cilvēku integrāciju sabiedrība, bet, tas nav piepildījies. Otrs, ļoti svarīgs uzdevums bija, atslogot ģimenes locekļus, bet kā izrādījās, šis uzdevums nav sasniegts vispār, jo vairāk par 50% asistentu ir ģimenes locekļi. Kā, jau mēs minējām, tas tiek darīts tāpēc, lai ģimene saņemtu papildus finansējumu.

Pakalpojumu saņēmēju skaits strauju aug, līdz ar to strauji aug arī finansējums, ja sākotnēji tas bija plānota aptuveni 4 miljoni eiro, tad tagad tas jau ir netālu no 17 miljoniem eiro.

Speciālisti uzskata, ka ir jāizdara viss iespējamais, lai asistenta pakalpojumi sasniegtu mērķi. It īpaši tajos gadījumos, ja cilvēks ar invaliditāti ir jauns, viņam vajag izmantot savu potenciālu, iesaistīties sabiedrības dzīvē, iekļauties darba tirgū.

Vissāpīgākais jautājums ir par asistentiem – ģimenes locekļiem. Nav garantijas, ka šādā veidā noformētais asistenta pakalpojums sasniedz savu mērķi, nevis papildina ģimenes budžetu.

Turpinājums nākamajā rakstā.

About bernutalrunis