Palīdzība maznodrošinātajiem Rīgā

Palīdzība maznodrošinātajiem Rīgā

Palīdzība maznodrošinātajiem Rīgā

Sākot ar 2017. gadu, Rīgas dome piedāvā 15 veidu pabalstus. Tie ir gan vienreizējie pabalsti, gan ikmēneša pabalsti, gan arī pabalsti, kuri tiek izmaksāti sarežģītās dzīves situācijās. jāsaka, ka palīdzību, tai skaitā arī pabalstus, būs iespēja saņemt tikai tiem rīdziniekiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rīgā un līdz palīdzības lūgšanas brīdim, tai ir jābūt ne mazākai par 12 mēnešiem. Katrs iesniegums tiek izskatīts atbilstošiem likumiem un normatīviem.

Kopš 2017. gada bērnudārzos ir ieviesta bezmaksas ēdināšana. Tas nozīmē, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, bērniem tiek apmaksātas gan brokastis, gan pusdienas, gan launags, ja viņus var pieskaitīt vienai no šim kategorijām:

 • Ģimene, kurā aug bērns atbilst trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusam saskaņā Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.
 • Ģimenē aug vairāk nekā trīs bērni, to skaitā arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie, kuri mācās un ar vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti Rīgas pilsētas teritorijā.

Rīgā, savas durvis ir vēris pēc skaita vienpadsmitais, sociālā dienesta centrs “Daugava”. Šajā centrā strādā daudz speciālistu un viņu galvenais uzdevums ir sniegt apmeklētājiem, pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Tāpēc, centra “Daugava” apmeklētājiem ir iespēja uz vietas noformēt lūgumu par sociālo palīdzību, saņemt izziņu par ienākumu līmeni un pabalstiem, saņemt pakalpojumus un konsultācijas. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka klientiem ne vienmēr pietiek resursu risināt to pašu spēkiem.

Centrā “Daugava” strādā 30 sociālās palīdzības darbinieki, kuri ir spējīgi sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dzīves grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Centrā klientus sagaida ērtas uzgaidāmās telpas, stūrītis bērniem, labiekārtotas konsultāciju telpas, bet darbiniekus – labiekārtotas darba vietas.

Ja jūs vēlaties iegūt precīzāku informāciju par centru vai par sniegtajiem pakalpojumiem, tad zvaniet uz informatīvo tālruni – 67181437.

Grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, ir iespēja saņemt arī 15 pabalstu veidus.

Vienreizējie pabalsti
Priecē tas, ka pabalstus var saņemt ne tikai tad, kad ir bēdas un nelaime, bet arī tad, kad ģimeni ir piemeklējis liels prieks – bērniņa piedzimšana, vai arī kāds no radiniekiem ir sagaidījis savu 100 gadu jubileju. Jubilārs šo pabalstu var saņemt tikai savā 100, bet arī savā 101, 102 jubilejā, u. t.t.

Bet, ar nožēlu ir jāatzīmē, ka lielāka daļa pabalstu tomēr ir paredzēta cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi nelaime. Ar visu nepieciešamo informāciju, šajā sakarā jūs varat iepazīties Rīgas Sociālajā dienestā.

Vēl rīdzinieki var saņemt šādus pabalstus:

 • Garantētā minimāla ienākuma pabalstu
 • Dzīvokļa pabalstu
 • Pabalstu izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalstu veselības aprūpei
 • Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām.

Citus pabalstus:

 • Maznodrošināto vai trūcīgo ģimeņu bērni – bezmaksas pusdienas, ar nosacījumu, ka ir deklarētu Rīgā
 • Pabalsts aprūpes pakalpojumiem dzīvesvietā
 • Pabalsts politiski represētajām personām
 • Pabalsts audžuģimenēm
 • Pabalsts aizbildnim par otro un katru nākamo bērnu.

Lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju par pabalstiem, vērsieties Rīgas Domes Labklājības Departamentā vai zvaniet pa bezmaksas tālruni 80005055.

About bernutalrunis