Skip to content →

bernutalrunis.lv Posts

Kur pavadīsim vecumdienas

Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 80 ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri. Tās ir paredzētas pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir I un II grupas invaliditāte, bet kura nav saistīta ar garīga rakstura traucējumiem.

Par uzturēšanos un pakalpojumiem centrā maksā klienti un viņu apgādnieki, ja viņiem nepietiek līdzekļu, tad trūkstošo summu, piemaksā no pašvaldības budžeta.

Cilvēkam ir tiesības, pašam izvēlēties sociālās aprūpes iestādi, tajā gadījumā, ja viņš ir gatavs maksāt par pakalpojumu arī nākotnē. Sociālās aprūpes iestādi, tādā gadījumā, var izvēlēties gan pilsētā, gan laukos, tieši tāpat var izvēlēties piedāvātos pakalpojumus un personālu, ir iespēja izvēlēties vienvietīgu, divvietīgu, u. tml. istabiņu. Tātad, ja cilvēks ir nolēmis doties uz sociālās aprūpes centru un ir gatavs maksāt par uzturēšanos tajā, kā arī par visiem pakalpojumiem, nepieciešamo informāciju, par pakalpojuma sniedzējiem, kā arī par aprūpes centriem, var sameklēt Labklājības ministrijas mājas lapā.

Latvijā, pieejamie sociālās aprūpes pakalpojumi, šobrīd atšķiras, piemēram no daudzveidīgajiem piedāvājumiem ASV. Bet situācija ar katru gadu uzlabojas un tāpēc, nav nekāds brīnums, ka arī pie mums, maksātspējīgie klienti, ar laiku varēs baudīt kaut ko līdzīgu.

ASV, šādos pakalpojumu centros, katram klientam ir savs ārsts, medmāsa, kosmetologs, masieris, utt. Atrasties tādā, veco ļaužu mītnē, ir nevis apkaunojoši, bet prestiži, iespēju, savas vecumdienas pavadīt tādā pansionātā, izvēlētos daudzi Amerikas pensionāri, ja vien varētu to materiāli atļauties. Turklāt, atrodoties tādā pansionātā tu nekļūsti par nastu bērniem un bērni arī ir apmierināti, tāpēc, ka zina, ka viņu vecāki atrodas labā vietā, kur par viņiem rūpējas un viņus pieskata.

Runājot par darbu Latvijā, ir jāmin, ka pie mums, sociālās aprūpes centru darbā, ļoti pietrūkst sasaistes ar veselības aprūpes sistēmu. Vēl viens trūkums, aprūpes centros ir ļoti liela kadru mainība, kuru ir ļoti viegli izskaidrot – katastrofāli zems atalgojums. Darbiniekiem bieži vien ir “izdegšanas” sindroms, rezultātā, viņiem vai nu ir jāaiziet no darba vai nu jāārstējas pašiem. Kā vēl vienu trūkumu varam minēt nepietiekamo komunikāciju un saskarsmi ar klienta radiniekiem.

Taču viss nav tik bezcerīgi, kā liekas pirmajā acumirklī. Latvijas, sociālas aprūpes centriem, ir arī pozitīva pieredze, veco ļaužu aprūpē.

Ciemojoties vienā no Latvijas diennakts aprūpes centriem Pāvilostā, uzzinājām, ka cilvēki šeit jūtas labi un droši, viņi apzinās, ka blakus viņiem vienmēr atrodas cilvēki, kuri labi pārzina savu darbu un grūtos brīžos vienmēr būs spējīgi palīdzēt, tāpēc satraukumam, šeit, nav pamata.

Tie cilvēki, kuri jūtas labi, var doties pastaigās, kuri tik ļoti labi nejūtas, svaigo gaisu var elpot sēžot ratiņkrēslos.

Aprūpes centrā esošos klientus, apmierina arī ēdināšana, viņi uzskata, ka tā ir gandrīz tāda pati kā mājās. Pusdienās viņiem ir iespēja baudīt ne vien sātīgus ēdienus, bet arī garšīgus desertus.

Bet, neskatoties uz sociālās aprūpes centra darbinieku centību un vēlmi palīdzēt vecajiem cilvēkiem, katrs no viņiem sapņo par savām mājām, no kuram bija jāšķiras pēkšņas saslimšanas dēļ vai arī jāatvadās uz visiem laikiem.

Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

2017. gads iesākās ar patīkamiem un varbūt ar ne visai patīkamiem jaunumiem sociālajā jomā. Par patīkamiem jaunumiem noteikti varam uzskatīt tos, kuri liks daudziem cilvēkiem nopriecāties, kaut vai par minimālām, bet tomēr par izmaiņām, gan pabalstu, gan pensiju saņemšanā. Bēdīgāk ap sirdi, varbūt būs tiem, kuri bezdarbnieka pabalstus izmantoja ne visai godīgi.

Bet par visu, pēc kārtas.
Tātad, no 2017. gada 1. janvāra , minimāla mēneša darba alga būs 380 eiro.

No 2017 gada 1. janvāra tika pārrēķinātas pensijas, kuras tika piešķirtas vai pārrēķinātas, nu jau tālajā, 2011. gadā. Pateicoties veiktajam pārrēķinam, pensijas palielinājās tiem cilvēkiem, kuri tās sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā.

Slimības pabalsts no 2017. gada 1. janvāra tiks izmaksāts tikai tiem cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Ja darba attiecības ir pārtrauktas, tad cilvēks var doties noformēt bezdarbnieka statusu. Pirms tam, cilvēkiem, aizejot no darba, bija tiesības ārstēties un saņemt slimības pabalstu un tikai pēc tam noformēt bezdarbnieka statusu.

No 2017. gada 1 janvāra ir pagarināts arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas periods. Tagad, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, sociālās iemaksas būs jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā. Pirms tam, bija 9 mēneši 12 mēnešu periodā. Ja persona, būs nokārtojusi visus nepieciešamos dokumentus un bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tad viņai būs tiesības uz bezdarbnieku pabalstu saskaņā ar šī brīža likumiem, tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt veiktām sociālajām iemaksām vismaz 9 mēneši pēdējo 12 mēnešu laikā.

Patīkama ziņa bija sarūpēta ari ģimenēm ar kuplāku bērnu pulciņu. Tātad, ģimenēm, kurās dzimst ceturtais un nākamais bērs, ģimenes valsts pabalsts tagad ir nevis 34,13 eiro, bet gan 50,07 eiro. Lai varētu veikt visas nepieciešamās izmaiņas ir paredzēts pārejas periods. Pabalstu sāks pārrēķināt no 2017. gada 1. janvāra un tas tiks izmaksāts ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas no 171 eiro tagadējo 142,29 eiro vietā.

Valsts sociālo nodrošinājuma pabalstu piešķirs cilvēkiem, kuriem nav tiesību uz valsts pensiju, kuri nav darba attiecībās un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Ja ģimene ir adoptējusi ārpus ģimenes esošu bērnu līdz 3 gadu vecumam, tad vienam no adoptētajiem apmaksās 10 kalendāra dienas piešķirto atvaļinājumu 80% apmērā.

No 2017. gada 1. janvāra ir mainījušies noteikumi vecāku pabalsta saņemšanai. Tagad, tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma brīdi, bet beigušās atvaļinājuma laikā.

Ja ģimenē tiek uzturēts bērns līdz 6 gadu vecumam, tad pabalsts aizbildnim būs 95 eiro, bet ja ģimenē tiek uzturēts bērns no 7 līdz 18 gadiem, tad pabalsts aizbildnim būs 114 eiro.

Atlīdzība par aprūpes nodrošināšanu adoptētajam bērnam būs 171 eiro, bet par periodu, kurā bērns atradās adoptētāja aprūpē, tiks veiktas sociālās iemaksas.