Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

2017. gads iesākās ar patīkamiem un varbūt ar ne visai patīkamiem jaunumiem sociālajā jomā. Par patīkamiem jaunumiem noteikti varam uzskatīt tos, kuri liks daudziem cilvēkiem nopriecāties, kaut vai par minimālām, bet tomēr par izmaiņām, gan pabalstu, gan pensiju saņemšanā. Bēdīgāk ap sirdi, varbūt būs tiem, kuri bezdarbnieka pabalstus izmantoja ne visai godīgi.

Bet par visu, pēc kārtas.
Tātad, no 2017. gada 1. janvāra , minimāla mēneša darba alga būs 380 eiro.

No 2017 gada 1. janvāra tika pārrēķinātas pensijas, kuras tika piešķirtas vai pārrēķinātas, nu jau tālajā, 2011. gadā. Pateicoties veiktajam pārrēķinam, pensijas palielinājās tiem cilvēkiem, kuri tās sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā.

Slimības pabalsts no 2017. gada 1. janvāra tiks izmaksāts tikai tiem cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Ja darba attiecības ir pārtrauktas, tad cilvēks var doties noformēt bezdarbnieka statusu. Pirms tam, cilvēkiem, aizejot no darba, bija tiesības ārstēties un saņemt slimības pabalstu un tikai pēc tam noformēt bezdarbnieka statusu.

No 2017. gada 1 janvāra ir pagarināts arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas periods. Tagad, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, sociālās iemaksas būs jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā. Pirms tam, bija 9 mēneši 12 mēnešu periodā. Ja persona, būs nokārtojusi visus nepieciešamos dokumentus un bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tad viņai būs tiesības uz bezdarbnieku pabalstu saskaņā ar šī brīža likumiem, tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt veiktām sociālajām iemaksām vismaz 9 mēneši pēdējo 12 mēnešu laikā.

Patīkama ziņa bija sarūpēta ari ģimenēm ar kuplāku bērnu pulciņu. Tātad, ģimenēm, kurās dzimst ceturtais un nākamais bērs, ģimenes valsts pabalsts tagad ir nevis 34,13 eiro, bet gan 50,07 eiro. Lai varētu veikt visas nepieciešamās izmaiņas ir paredzēts pārejas periods. Pabalstu sāks pārrēķināt no 2017. gada 1. janvāra un tas tiks izmaksāts ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas no 171 eiro tagadējo 142,29 eiro vietā.

Valsts sociālo nodrošinājuma pabalstu piešķirs cilvēkiem, kuriem nav tiesību uz valsts pensiju, kuri nav darba attiecībās un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Ja ģimene ir adoptējusi ārpus ģimenes esošu bērnu līdz 3 gadu vecumam, tad vienam no adoptētajiem apmaksās 10 kalendāra dienas piešķirto atvaļinājumu 80% apmērā.

No 2017. gada 1. janvāra ir mainījušies noteikumi vecāku pabalsta saņemšanai. Tagad, tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma brīdi, bet beigušās atvaļinājuma laikā.

Ja ģimenē tiek uzturēts bērns līdz 6 gadu vecumam, tad pabalsts aizbildnim būs 95 eiro, bet ja ģimenē tiek uzturēts bērns no 7 līdz 18 gadiem, tad pabalsts aizbildnim būs 114 eiro.

Atlīdzība par aprūpes nodrošināšanu adoptētajam bērnam būs 171 eiro, bet par periodu, kurā bērns atradās adoptētāja aprūpē, tiks veiktas sociālās iemaksas.

About bernutalrunis