Ar ko trūcīgā statuss atšķiras no maznodrošinātā statusa

Ar ko trūcīgā statuss atšķiras no maznodrošinātā statusa

Ar ko trūcīgā statuss atšķiras no maznodrošinātā statusa

Mūsu valstī, trūcīgā statusu var iegūt cilvēks, kuram pēdējo trīs mēnešu laikā, vidējais ienākums nav bijis lielāks 128,06 eiro. Šis likums darbojas visa valstī.

Toties, lai saņemtu maznodrošinātā statusu, katram pašam vajag interesēties savā pašvaldībā, jo to, katra pašvaldība lemj pati. Mūsu valstī, maznodrošinātā statusu var piešķirt cilvēkiem, ar visdažādākajiem ieņēmumiem, piemēram, vienā pašvaldībā ar 160 eiro jums nepiešķirs maznodrošinātā statusu (kviklån), bet citā pašvaldībā jums piešķirs maznodrošinātā statusu pat ja jūs pelnīsiet 250 eiro mēnesī.

Maznodrošinātajiem, palīdzības apjomu nosaka pašvaldības, kā arī valsts, kura no savas puses ir noteikusi konkrētu palīdzību.

Izlasot augstāk minēto, nav grūti saprast, ar ko trūcīgā statuss atšķiras no maznodrošinātā statusa.

Tātad, lai saņemtu trūcīgā statusu, mūsu valstī, priekš visiem darbojas viens likums, taču ar maznodrošinātā statusu viss ir citādāk, tur, katra pašvaldība ir tiesīga pati lemt un tāpēc ienākumu līmenis, no kura tiek piešķirts maznodrošinātā statuss, katrā pašvaldībā ir citādāks un var būt pat ļoti atšķirīgs. Tātad, tiesības uz valsts noteikto palīdzību ir iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir ļoti atšķirīgi un tādu attieksmi, nu nekādi nevar uzskatīt par taisnīgu.

Neskatoties uz likumu, vēl pavisam nesen, daudzas pašvaldības nebija noteikušas maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu. Cerēsim, ka raksta tapšanas brīdī, tas jau ir izdarīts.

Kā jau minējām iepriekš, ģimenēm, ar pilnīgi vienādiem ienākumiem un vienādu materiālo stāvokli, nav vienādu tiesību iegūt maznodrošinātās ģimenes statusu, ja katrai no ģimenēm ir sava pašvaldība.

Visi jautājumi, kas skar sociālās palīdzības piešķiršanu, tiek risināti pašvaldībās, tātad, pašvaldības nosaka, kāda sociālā palīdzība jums pienākas.

Katra pašvaldība, ir tiesīga pati lemt, kāds ienākumu līmenis ir nepieciešams, lai personai varētu piešķirt maznodrošinātā statusu. Kopš 2008. gada 1. oktobra, Latvijā ir pieņemts likums, ka tas ir jānosaka obligāti, tāpēc, ka likums paredz, ka sociālo palīdzību krīzes situācijās var saņemt tikai tie cilvēki, kuriem ir piešķirts vai nu trūcīgā statuss vai nu maznodrošinātā statuss.

Lai saņemtu maznodrošinātā statusu, jums ir jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Maznodrošinātajām personām ir tiesības saņemt ne tikai pašvaldības sniegto palīdzību, bet arī:

  • Saņemt nodokļu atvieglojumus līdz 90% par nekustamo īpašumu.
  • sms lån med rki
  • Saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību.
  • Lūgt atbrīvojumu no tiesas izdevumu atmaksas.
  • Saņemt elektroenerģijas pakalpojumus par pazeminātu cenu.

Vēl viena atšķirībā starp trūcīgā statusu un maznodrošinātā statusu. Ja cilvēks, kuram ir piešķirts trūcīgā statuss, saņem mazāk par 128,06 eiro, tad valsts piemaksā GMI pabalstu, tas ir starpību starp ienākumiem un GMI.

Ar maznodrošinātā statusu ir citādāk. Piemēram, ja jūs esat saņēmis maznodrošinātā statusu, atbilstoši saviem ienākumiem, kāds ir noteikts jūsu pašvaldībā, tas nenozīmē, ka pašvaldība jums piemaksās kādu naudas summu, ja jūsu ienākumi ir mazāki.

Šobrīd Latvijā iedzīvotāju skaits sarūk, līdz ar to samazinās arī trūcīgo skaits. Maznodrošināto skaits, mūsu valstī ir samērā liels.

About bernutalrunis